Blogue do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Lestonnac

(v.o.s.g.)

Un día perfecto

É un día perfecto, hoxe que o músico estadounidense Lou Reed cumpre 70 anos, para traervos a tradución ao galego dunha das súas cancións ao noso blogue. Escollemos este Perfect Day, do seu álbum de 1972 Transformer (e que xa tiñamos soando por aí na nosa lista de reproducción loispereiro.mp3, con algúns dos temas favoritos de Lois Pereiro)

Perfect Day
Lou Reed
Transformer (1972)

Día Perfecto

Perfect Day

É un día perfecto
Beber sangría no parque
E despois, cando anoitece
Imos para casa

Just a perfect day
Drink sangria in the park
And then later when it gets dark
We go home

Un día perfecto
Dar de comer aos animais no zoo
Despois unha película
E despois para casa

Just a perfect day
Feed animals in the zoo
Then later a movie too
And then home

Oh, é un día tan perfecto…
Alégrome de telo pasado contigo
Oh, un día perfecto
Estou colgado de ti
Estou colgado de ti

Oh it's such a perfect day
I'm glad I spent it with you
Oh such a perfect day
You just keep me hangin' on
You just keep me hangin' on

Un día perfecto, deixar os problemas a un lado
Pasar o fin de semana sós, é tan divertido…
Un día perfecto, fixeche que me esquecese de min mesmo
Pensei que era outra persoa, alguén bo

Just a perfect day, problems all left alone
Weekenders on our own, it's such fun
Just a perfect day, you made me forget myself
I thought I was someone else, someone good

Has recoller o que sementes

You're going to reap just what you sow
Pasade unha fin de semana perfecta vos tamén. :)

Wigo!

Que concertazo! O venres pasado pasou por Vigo a que, posiblemente, sexa a mellor banda de rock do mundo (ou, cando menos, a mellor banda de rock do mundo en directo): os estadounidenses Wilco. Pouco máis de 1400 afortunados puidemos desfrutar, por segunda vez en Galicia (xa tocaran en Santiago alá por xullo do 2009), dun concerto impecable.

A banda liderada por Jeff Tweedy viña de presentar o seu novo disco, The Whole Love, e este foi o que aportou un maior número de temas (ata 6) a un repertorio que, como é lóxico, tamén visitou grandes fitos da súa carreira como I Am Trying to Break Your Heart, Hummingbird, Handshake drugs (grandiosa), Jesus, Etc. ou, antes duns frenéticos bises, a imprevista Missunderstood. A única pega: que a pesar do cambio de última hora na ubicación do concerto (pasou do inicialmente previsto Pavillón das Travesas ao Auditorio do Mar de Vigo) non se conseguiu un sonido perfecto, alomenos non en tódolos momentos, alomenos non en tódalas zonas do auditorio. Ao público, entregado, non pareceu importarlle.

Pero é que vendo en acción a Neils Cline á guitarra solista, todo se perdona. Para mostra, esta gravación do concerto do venres na que a banda de Chicago ataca Impossible Germany coa precisión que os caracteriza. Un tema máis que engadir á nosa colección de música traducida ao galego, esta interpretada en campo propio. Atención ao solo de guitarra!

Impossible Germany
Wilco
Auditorio do Mar de Vigo (04/11/2011)

Imposible Alemaña

Imposible Germany

Imposible Alemaña
Improbable Xapón

Impossible Germany
Unlikely Japan

Onde queira que vaias
Onde queira que chegues
Direi o que isto significa para min
Farei o que poda

Wherever you go
Wherever you land
I’ll say what this means to me
I’ll do what I can

Imposible Alemaña
Improbable Xapón

Impossible Germany
Unlikely Japan

O problema fundamental
Que todos necesitamos encarar
Isto é importante
Pero sei que non estás escoitando
Oh, sei que non estás escoitando

The fundamental problem
We all need to face
This is important
But I know you’re not listening
Oh I know you’re not listening

Se isto fose novo para min
Non o entendería

If this was still new to me
I wouldn’t understand

Imposible Alemaña
Improbable Xapón

Impossible Germany
Unlikely Japan

Pero para isto é o amor
Para estar fóra de lugar
Fermoso e só
Cara a cara

But this is what love is for
To be out of place
Gorgeous and alone
Face to face

Sen problemas máis importantes
Que non é necesario liquidar
Nada máis importante que saber
Que alguén está escoitando
Agora sei

Que me vas escoitar

With no larger problems
That need to be erased
Nothing more important than to know
Someone’s listening
Now I know
You’ll be listening
Póñome en pé!

Aleluia, Leonard Cohen, Aleluia

Mentres escribo estas liñas estase a celebrar en Oviedo a cerimonia de entrega dos Premios Príncipe de Asturias 2011. Que mellor momento para traer ao noso blogue ao Premio Príncipe de Asturias das letras deste ano: Leonard Cohen.

Facémolo traducindo ao galego o que quizais sexa o seu meirande éxito: Hallelujah. Trátase dun tema pertencente ao seu álbum de 1984, Various Positions, que incluímos nunha versión en directo da súa celebrada xira do ano 2009.

Spotify | Grooveshark

Aleluia

Hallelujah

Escoitei que existe un acorde secreto
Que David tocaba, e compracía ao Señor
Pero ti a verdade é que non te preocupas pola música, non si?
Vai así
A cuarta, a quinta
A menor descende, a maior ascende
O rei perplexo compoñendo Aleluia

Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia

Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

A túa fe era forte, pero necesitabas probas
Víchela bañándose no tellado
A súa beleza e o luar derribárona
Atoute
A unha cadeira de cociña
Rompeu o teu trono, e cortouche o pelo
E dos teus beizos arrincou un Aleluia

Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew her
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Dixeches que tomei o seu nome en van
Nin sequera sei cal é
Pero se o fixen, de verdade, que che importa?
Hai un resplandor
En cada palabra
Non importa cal oíses
A sagrada ou a rota Aleluia

Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Fíxeno o mellor que puiden, non foi moito
Non podía sentir, así que intentei tocar
Dixen a verdade, non vin aquí para enganarte
E a pesar de que
Todo saiu mal
Plantareime ante o Señor da Canción
Con nada na miña lingua excepto un Aleluia

Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia

I did my best
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

Nomeámolo tamén Príncipe de Galicia?


Feliz cumpreanos, Bob!

Un día coma hoxe, 24 de Maio, pero de 1941, nacía en Duluth, Minnesota Robert Allen Zimmerman, máis coñecido como Bob Dylan.

Vaia dende aquí a nosa felicitación polo seu 70 cumpreanos coa tradución dun dos seus temas máis coñecidos (moi apropiado por certo para os tempos que corren): The Times They Are A-Changin’ (Os tempos están cambiando).

SpotifyGrooveshark

Os tempos están cambiando

The Times They Are A-Changin'

Vide e reunídevos
Vaiades a onde vaiades
E admitide que as augas
Medraron ao voso redor
E aceptade que pronto
Estaredes calados ata os ósos
Se queredes salvar as vosas vidas
Vai ser mellor que empecedes a nadar ou afundiredes coma unha pedra
Porque os tempos están cambiando

Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

Vide escritores e críticos
Que profetizades coas vosas plumas
E mantede os ollos ben abertos
A oportunidade non se volverá presentar
E non faledes demasiado pronto
Porque a roda segue a xirar
E ninguén sabe a quen vai sinalar
Porque o perdedor hoxe vencerá mañá
Porque os tempos están cambiando

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who that it’s namin’
For the loser now will be later to win
For the times they are a-changin’

Vide senadores, congresistas
Por favor, atendede a chamada
Non quededes na porta
Non bloqueedes a entrada
Pois van esmagar
Ao que quede parado
Hai unha batalla fóra e estase enfurecendo
Pronto axitará as vosas fiestras e sacudirá as vosas paredes
Porque os tempos están cambiando

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There’s a battle outside and it is ragin’
It’ll soon shake your windows and rattle your walls
For the times they are a-changin’

Vide pais e nais
De todo o país
E non critiquedes
O que non podedes entender
Os vosos fillos e as vosas fillas
Xa no seguen o voso mandato
O voso camiño está avellentando rapidamente
Por favor, saíde do novo se non podedes botar unha man
Porque os tempos están cambiando

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is rapidly agin’
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’

A liña está trazada
A sorte está botada
O lento hoxe
Será rápido mañá
Ao igual que o presente
Será pasado mañá
A orde estase esvaecendo rapidamente
E os primeiros hoxe serán os últimos mañá
Porque os tempos están cambiando

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fadin’
And the first one now will later be last
For the times they are a-changin’

Bob Dylan: The Times They Are A-Changin’ (1963)

Feliz cumpreanos, Bob!


Lois, Lois Pereiro again

Pasou o Día das Letras Galegas, pero nós… seguimos (alomenos ata o martes que vén, cando as celebremos no noso Colexio).

Así que, aproveitando que hoxe 18 de maio cúmprense 31 anos da desaparición de Ian Curtis, imos render unha dobre homenaxe: unha ao cantante de Joy Division e outra a Lois Pereiro, coa traducción ao galego dun dos seus temas favoritos: Love will tear us apart.

Spotify | Grooveshark

O amor hanos esnaquizar

Love will tear us apart

Cando a rutina traba
e as ambicións son escasas
E o resentimento voa alto,
pero as emocións non medran
E cambiamos de dirección
tomando rotas distintas
Entón o amor, o amor hanos esnaquizar outra vez

When the routine bites hard
And ambitions are low
And the resentment rides high,
But emotions won't grow
And we're changing our ways
Taking different roads
Then love, love will tear us apart again

Por que está a habitación tan fría
de costas a ti?
Cheguei en mal momento?
Esgotóusenos o respecto?
Todavía existe esa atracción
que mantivemos ao longo das nosas vidas
O amor, o amor hanos esnaquizar outra vez

Why is the bedroom so cold
Turned away on your side?
Is my timing that flawed,
Our respect run so dry?
Yet theres still this appeal
That we've kept through our lives
Love, love will tear us apart again

Berras en soños
todos os meus erros?
Venme un sabor á boca
a medida que a desesperación toma o control
É algo tan bo
que non volverá funcionar?
Cando o amor, o amor nos esnaquizará outa vez

Do you cry out in your sleep
All my failings exposed?
Get a taste in my mouth
As desperation takes hold
Is it something so good
Just can't function no more?
When love, love will tear us apart again

Joy Division (1980)

A canción atópase entre as que se interpretaron no tributo musical a Lois Pereiro que tivo lugar na compostelá Sala Nasa o pasado 31 de marzo (desta versión tomamos a tradución do estribillo). Engadímola á lista de reproducción loispereiro.mp3 (buscádea en Radio Xavedes!, en Spotify ou en Grooveshark) cos temas favoritos de Lois, baseada nunha lista que Iago Martínez elaborou para o espléndido especial sobre Lois Pereiro que acompañou o domingo pasado ao Xornal de Galicia (non deixedes de botarlle un vistazo aquí) e algunha que outra achega feita por Marcos Calveiro.


Tres paxariños: 30 anos sen Bob Marley

Un 11 de maio coma hoxe, pero de 1981, falecía toda unha lenda da música: Bob Marley.

Así que, dado que se cumpren 30 anos do pasamento deste xamaicano universal, imos traducir, a modo de homenaxe, a súa mensaxe de esperanza á nosa lingua.

Spotify | Grooveshark

Tres paxariños

Three little birds

“Non te preocupes por nada
Porque cada pequena cousa vai saír ben”
Cantando: “Non te preocupes por nada,
Porque cada pequena cousa vai saír ben”

"Don't worry about a thing,
'Cause every little thing gonna be all right"
Singin': "Don't worry about a thing,
'Cause every little thing gonna be all right"

Levanteime esta mañá,
Sorrín co sol do amencer,
Tres paxariños
Na miña porta
Cantaban dulces cancións
De melodías puras e verdadeiras,
Dicindo: “Esta é a miña mensaxe para ti”

Rise up this mornin',
Smiled with the risin' sun,
Three little birds
Pitch by my doorstep
Singin' sweet songs
Of melodies pure and true,
Sayin': "This is my message to you"

Cantando: “Non te preocupes por nada
Porque cada pequena cousa vai saír ben”
Cantando: “Non te preocupes por nada,
Porque cada pequena cousa vai saír ben”

Singin': "Don't worry about a thing,
'Cause every little thing gonna be all right"
Singin': "Don't worry about a thing,
'Cause every little thing gonna be all right"

Bob Marley: Exodus (1977)


Manel: 15 anos para ver un bo número 1

Hoxe imos tender unha ponte entre dúas das linguas oficiais do estado: o galego e o catalán. A excusa, o feito de que nestes días un disco en catalán, 10 milles per veure una bona armadura (10 millas para ver unha boa armadura), dos barceloneses Manel, vén de situarse no máis alto das listas de venda en España. Facía 15 anos que un disco en catalán non o conseguía.

Aquí vos deixamos o primeiro single do disco, Aniversari, traducido ao galego (para ver o vídeo, iso si, deberedes seguir a ligazón de YouTube).

Spotify | Grooveshark

Aniversario

Aniversari

As luces apagáronse, sacaron o pastel,
aplaudían os pais, os tíos e os amigos
todos á vez, agrupados nun único grito,
“que pida un desexo, que pida un desexo”.

Els llums s’han apagat, han tret el pastís,
aplaudien els pares, els tiets i els amics
tots alhora, agrupats en un únic crit,
“que demani un desig, que demani un desig”.

E ti, nerviosa, coma sempre que che toca ser o centro de atención,
fixaches os ollos nun punto impreciso do comedor
un segundo, dous segundos, tres segundos, catro e cinco.

I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d’atenció,
has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador
un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Os teus ollos cabalgaban buscando un desexo,
as candeas queimaban e algúns dos amigos
enfocábante con cámaras de retratar,
unha voz comentaba “ai, que guapa está”
e eu, no fondo, acababa a copa decidido
a encontrar un curruncho adecuado para facerme pequeno, pequeno.
Do tamaño dunha mosca, do tamaño dun mosquito.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig,
les espelmes cremaven i alguns dels amics
t’enfocaven amb càmeres de retratar,
una veu comentava “ai, que guapa està”
i jo, en el fons, m’acabava el culet de la copa decidit
a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit.
Del tamany d’una mosca, del tamany d’un mosquit.

Para unha vez empequenecido, baixo as banquetas
e a mesa alargada polos dous cabaletes,
abrirme paso con prudencia por unha rede
de zapatos de inverno, de confeti esmagado,
e esprintar maldicindo a lonxitude dos meus novos pasiños
e esconderme entre unha cortiza e a parede
xusto a tempo de que non me coma o demo do micho.

Per un cop empetitit, sota els tamborets
i la taula allargada pels dos cavallets,
fer-me pas amb prudència per un entramat
de sabates d’hivern, de confeti aixafat,
i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets
i amagar-me entre un tap de suro i la paret
just a temps que no em mengi el collons de gatet.

E escalar as cenefas do teu vestido
e calzar o pé esquerdo nun descosido
e chegar ás túas costas e sentar nun botón
e coller un chisco de aire e, dun chimpo,
agarrarche un cabelo e impulsarme nun último salto final
e acceder ao teu desexo atravesando a parede do lacrimal.
Agora un pé! Agora un brazo! Agora o torso! Agora a cabeza!

I escalar les sanefes del teu vestit
i falcar el peu esquerre en un descosit
i arribar-te a l’espatlla i seure en un botó
i agafar un pelet d’aire i, amb un saltiró,
enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final
i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal.
Ara un peu! Ara un braç! Ara el tors! Ara el cap!

E xa dentro do desexo ver se hai bo ambiente,
repartir unhas tarxetas, ser amable coa xente
e con maneiras de rapaz discreto e educado
presentar os meus respectos á autoridade,
escoitar con atención batalliñas curiosas aos máis vellos,
facerme fotos graciosas con outros ilustres viaxeiros
e cun home con gravata que non sei quen é.

I ja dins del desig veure si hi ha bon ambient,
repartir unes targetes, ser amable amb la gent
i amb maneres de jove discret i educat
presentar els meus respectes a l’autoritat,
escoltar amb atenció batalletes curioses als més vells,
fer-me fotos gracioses amb altres il•lustres viatgers
i amb un home amb corbata que no sé qui és.

E na nube de soños que tes ao teu alcance
e entre outros que, síntoo, pero xa nunca vivirás,
detectar un caminiño que me afaste do grupo
o unha sombriña tranquila onde, desapercibido,
estirarme un rato e, por fin, relaxarme celebrando
o pracer indescriptible que é estar contigo, hoxe que te fas grande,
mentres fóra do ollo as candeas se van apagando.

I en el núvol de somnis que tens a l’abast
i entre d’altres que, ho sento, però ja mai viuràs,
detectar un caminet que m’allunyi del grup
o una ombreta tranquil•la on, desapercebut,
estirar-me una estona i, per fi, relaxar-me celebrant
el plaer indescriptible que és estar amb tu, avui que et fas gran,
mentre a fora de l’ull les espelmes es van apagant.

Manel: 10 milles per veure una bona armadura (2011)


Bob Dylan non é galego (pero como se o fose)

Hoxe imos probar algo novo.

Un dos obxectivos que perseguimos con este blogue é o de levar a nosa lingua ata onde non soe chegar. Supoño que, igual ca min, moitas veces vos teredes atopado con que vos gusta unha determinada canción… pero non entendedes a súa letra porque (vaia!) está en inglés. Se non dominamos a lingua de Shakespeare, sempre poderemos recorrer á rede, onde é posible atopar traducións dos nosos temas favoritos ou, polo menos, ferramentas para (máis ou menos) ir descifrando o seu significado (ai, o traductor de Google…!). O problema é que na nosa búsqueda rara vez nos atopamos con solucións en galego. Para paliar esta escaseza nós imos facer a nosa pequena aportación en forma de traducións ao galego de cancións noutras linguas. Buscamos, así mesmo, dotarnos dunha canle para falar de música internacional… en galego (e, de paso, practicar idiomas :P). Esperamos, iso si, que nos saibades disculpar polos erros que poidamos cometer nas nosas traducións, pero… a intención é o que conta, non? ;)

Para inaugurar esta sección en versión orixinal subtitulada ao galego (v.o.s.g.), elexín (asumo toda a responsabilidade) ao máis célebre cantautor e poeta norteamericano: Bob Dylan. Acaboume de decidir unha noticia aparecida na prensa hai un par de semanas. No ano 1963 Bob Dylan publicaba o seu segundo disco, The Freewheelin’ Bob Dylan, o primeiro que contén unha maioría de composicións propias e co que, con himnos como Blowin’ in the Wind, Masters of War e A Hard Rain’s a-Gonna Fall, comeza a ser recoñecido como o gran autor que é. Na portada do álbum, unha das máis célebres da historia da música, aparece paseando polo Greenwich Village neoiorquino na compaña da que por aquel entón era a súa moza, Suze Rotolo.

Pois ben, hai uns días Suze Ruotolo falecía aos 67 anos de idade. Como recordo, vaia este Girl of the North Country (segundo corte do álbum)… en galego.

Grooveshark

Rapaza do norte

Girl of the North Country

Se viaxas ás terras do norte
Onde os ventos baten a fronteira
Quero que lle deas recordos a alguén que vive alí
Houbo un tempo no que [ela] foi o meu verdadeiro amor

Well, if you’re travelin’ in the north country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Se vas no tempo das nevaradas
Cando os ríos se conxelan e o verán remata
Por favor, asegúrate de que teña un bo abrigo
Que a protexa dos ventos furacanados

Well, if you go when the snowflakes storm
When the rivers freeze and summer ends
Please see if she’s wearing a coat so warm
To keep her from the howlin’ winds

Por favor, comproba se os seus cabelos colgan longos
Se esvaran e flúen sobre o seu peito
Por favor, comproba se os seus cabelos colgan longos
Así é como a lembro

Please see for me if her hair hangs long,
If it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair hangs long,
That’s the way I remember her best.

Pregúntome se ela aínda me lembra
É algo polo que preguei a miúdo
Na oscuridade da miña noite
Na claridade do meu día

I’m a-wonderin’ if she remembers me at all
Many times I’ve often prayed
In the darkness of my night
In the brightness of my day

Así que se viaxas ás terras do norte
Onde os ventos baten a fronteira
Quero que lle deas recordos a alguén que vive alí
Houbo un tempo no que foi o meu verdadeiro amor

So if you’re travelin’ in the north country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Bob Dylan: The Freewheelin’ Bob Dylan (1963)