Blogue do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Lestonnac

Arquivo para 24/05/2011

Hai 15 anos…

morreu na Coruña Lois Pereiro.


Feliz cumpreanos, Bob!

Un día coma hoxe, 24 de Maio, pero de 1941, nacía en Duluth, Minnesota Robert Allen Zimmerman, máis coñecido como Bob Dylan.

Vaia dende aquí a nosa felicitación polo seu 70 cumpreanos coa tradución dun dos seus temas máis coñecidos (moi apropiado por certo para os tempos que corren): The Times They Are A-Changin’ (Os tempos están cambiando).

SpotifyGrooveshark

Os tempos están cambiando

The Times They Are A-Changin'

Vide e reunídevos
Vaiades a onde vaiades
E admitide que as augas
Medraron ao voso redor
E aceptade que pronto
Estaredes calados ata os ósos
Se queredes salvar as vosas vidas
Vai ser mellor que empecedes a nadar ou afundiredes coma unha pedra
Porque os tempos están cambiando

Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

Vide escritores e críticos
Que profetizades coas vosas plumas
E mantede os ollos ben abertos
A oportunidade non se volverá presentar
E non faledes demasiado pronto
Porque a roda segue a xirar
E ninguén sabe a quen vai sinalar
Porque o perdedor hoxe vencerá mañá
Porque os tempos están cambiando

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who that it’s namin’
For the loser now will be later to win
For the times they are a-changin’

Vide senadores, congresistas
Por favor, atendede a chamada
Non quededes na porta
Non bloqueedes a entrada
Pois van esmagar
Ao que quede parado
Hai unha batalla fóra e estase enfurecendo
Pronto axitará as vosas fiestras e sacudirá as vosas paredes
Porque os tempos están cambiando

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There’s a battle outside and it is ragin’
It’ll soon shake your windows and rattle your walls
For the times they are a-changin’

Vide pais e nais
De todo o país
E non critiquedes
O que non podedes entender
Os vosos fillos e as vosas fillas
Xa no seguen o voso mandato
O voso camiño está avellentando rapidamente
Por favor, saíde do novo se non podedes botar unha man
Porque os tempos están cambiando

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is rapidly agin’
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’

A liña está trazada
A sorte está botada
O lento hoxe
Será rápido mañá
Ao igual que o presente
Será pasado mañá
A orde estase esvaecendo rapidamente
E os primeiros hoxe serán os últimos mañá
Porque os tempos están cambiando

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fadin’
And the first one now will later be last
For the times they are a-changin’

Bob Dylan: The Times They Are A-Changin’ (1963)

Feliz cumpreanos, Bob!